ชาหญ้าดอกขาว จิบบ่อยๆเลิกบุหรี่ อดข้าว
200.00 THB
  ชาหญ้าดอกขาว จิบบ่อยๆเลิกบุหรี่  อดข้าวหญ้าดอกขาว หมอข้างกาย ทางสบายเลิกบุหรี่ (หมอชาวบ้าน) โดย ภกญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอขอบคุณภาพประกอบจาก อภัยภูเบศร, โรงพยาบาลชุมพวง               ชื่อ ของ "หญ้าดอกขาว" เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีสรรพคุณช่วยลดความอยา...