สมุนไพรรักษาโรค เกาต์ Thai Herb ลดกรดยูริก พิวรีน อาการปวดตามข้อ ลดการอักเสบ
250.00 THB
สมุนไพรรักษาโรค เกาต์ Thai Herb ลดพิวรีน กรดยูริก อาการปวดตามข้อ  สมุนไพร รักษาโรค เกาต์ ตำรับสำหรับลดพิวรีน ทางดีที่สุดคือลดอาหารพิวรีน และแนะนำให้ทานคู่กับตรีผลา และ ย่านาง สามสมุนไพรเอกสำหรับแก้เกาต์ อาการปวด โรคเกาต์ เป็นโรคที่เกิดจากการตกตะกอนของ กรดยูริก ซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่ง ที่ได้จากการย่อยสลายของสาร พิวรีน (Purine) ที่มีมากในเนื...