จิตรารมย์ ช่วยลดความดันสูง ยาเคมีอาจมีผลกระทบเพียบ

  ถ้าคุณหรือคนใกล้ชิดคุณกำลังเป็นผู้หนึ่งที่ต้องเผชิญภาวะความดันโลหิตสูงอยู่ คุณรู้ไหมว่า สมุนไพรพื้นบ้านของไทยก็มีสรรพคุณลดความดันโลหิตสูงได้ดีไม่แพ้ยาของต่าง ไม่ทำให้ร่างกายแก้ปัญหาความดันได้แต่ร่างกายกลับเสื่อมไปด้วยเพราะยาสะสมนับสิบๆปี 

   สมุนไพรน่าสนใจเพราะอาหารเป็นยา ย่อมน่าจะดีกว่ายาเป็นอาหาร การกัดต่อกระเพาะหรือไตย่อมน้อยกว่า  ซึ่งร่างกายหากได้รับยาร่างกายก็ต้องทำงานหนักขึ้นในการย่อยและกำจัดพิษก่อนที่ยาจะเข้าสู่ผลการรักษาที่ต้องการ ซึ่งในแผนตะวันออก หากกระเพาะหมายถึงระบบย่อยอาหารและไตหมายถึงระบบเลือดทำงานไม่ดีย่อมเกิดลมที่เป็นโทษขึ้นในร่างกาย และเป็นเหตุให้เกิดโรคแทรกได้ง่าย

   ในเมื่อสมุนไพรไทยมีดีอย่างนี้แล้ว เราควรหันมาใช้กันเยอะ ๆ เพราะแน่นอนว่า นอกจากจะไม่มีผลเสียข้างเคียงแล้ว สรรพคุณในการรักษาโรคนั้นยังดีเยี่ยมไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันอีกด้วย.

 

ความดันโลหิต “ฆาตกรเงียบ” 

   ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง มีหลายกลุ่ม ออกฤทธิ์ต่างๆ กันไป เช่น ยาขับปัสสาวะ ทำให้มีปัสสาวะมากขึ้น ยาชะลอการเต้นของหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ยาขยายหลอดเลือดทำให้รูของหลอดเลือดกว้างขึ้น เลือดจึงไหลได้ดีขึ้นและมีแรงดันน้อยลงผู้ป่วยบางรายใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเพียงชนิดเดียว ก็ลดความดันโลหิตได้ดี และสามารถควบคุมให้มีค่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ แต่ผู้ป่วยบางรายต้องใช้ยา 2 ชนิด หรือมากกว่านั้นความดันโลหิตสูงได้ชื่อว่าเป็น “ฆาตกรเงียบ” เนื่องจากผู้ที่เป็นส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ

 ผลข้างเคียงของยา  มีตั้งแต่ อ่อนเพลีย ง่วงซึม ไอ ปวดหัว การรับรสชาติของอาหารเปลี่ยนไป ผื่นคัน ความดันโลหิตต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ช่องคลอดแห้ง หมดความต้องการฯ จนกระทั่งไตวาย ซึ่งผลข้างเคียงที่กล่าวมาไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับทุกคนแนะนำว่าให้กลับไปพบแพทย์เพื่อขอปรับขนาดหรือเปลี่ยนยา ทานสมุนไพรคู่กับยาแพทย์ดีกว่าทำให้มั่นใจว่าผลข้างเคียงจะน้อย และอาจรักษาโดยไม่ใช้ยา ภายใต้คำแนะนำของแพทย์จะดีไหมหากว่า

 1. ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นและดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ไม่ต้องรับทุกข์จากผลข้างเคียงเหมือนวิธีใช้ยา

 2. เป็นวิธีที่สิ้นเปลืองน้อยมาก ไม่ต้องหาซื้อยา หรือต้องเจาะเลือดตรวจพิเศษบ่อยครั้งเช่น วิธีใช้ยา

 3. ผู้ป่วยได้มีโอกาสร่วมมือจริงๆในการรักษาโรคของเขาเอง ทำให้ขวัญและกำลังใจมีมากกว่าการรอรับใบสั่งยา และรับประทานยาตามสั่งอย่างเดียว

 โรคความดันโลหิตสูง จะมีอาการปวดศีรษะ มักปวดตรงท้ายทอย หากไม่ได้รักษา อาการก็จะเป็นมากขึ้น มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ไต สมอง เป็นต้น จึงพบบ่อยๆว่ามีคนสูงอายุ ที่อยู่ดีๆแล้วล้มลง แล้วกลายเป็นอัมพาตไป จากการที่เส้นโลหิตในสมองแตก ส่วนใหญ่มีโรคความดันโดยไม่รู้ตัว หรือรู้แต่คิดว่าหายแล้ว จึงไม่มีการวัดและควบคุม ให้อยู่ในระดับปกติจะด้วยยาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรก็ได้

 

สมุนไพรลดความดันเลือดโดยตรง  หมายความว่า ความดันเลือดก่อนทานสมุนไพรชนิดนั้นกับหลัง

ทานสมุนไพร สามารถวัดความดันได้แตกต่างกัน 5-10 มม. ปรอทขึ้นไป  สำหรับสมุนไพรในแต่ละฤดูกาลมีตัวยาไม่เท่ากัน ดังนั้น หากใช้สมุนไพรจะต้องสังเกตความดันเลือดก่อนและหลัง    การใช้ให้ดีหากมีอาการปวดศรีษะ เวียนศรีษะ หน้ามือ ใจสั่น แน่นหน้าอก หรือมีอาการผิดปกติใดๆ ให้หยุดยาทันทีสมุนไพรที่ใช้ได้ ได้แก่ กระเทียม บัวบก หม่อน เป็นต้น

อัมพฤกษ์ โรคฮิตอันดับ 1 จากความดันโลหิตสูงและท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นดังนี้

 จิตรารมย์ลดความดัน

 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2554

 บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสารสกัดตำรับยาจิตรารมย์ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในการทาสารสกัดตำรับยาจิตรารมณ์ตามเภสัชตำรับ 

  การศึกษาฤทธิ์ลดความดันโลหิตจากสารสกัดจิตรารมย์ 95% เอทานอล พบว่าเฉพาะกลุ่มที่ได้รับสาร สกัดขนาด 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แสดงฤทธิ์ลดความดันโลหิตทั้งค่าความดัน systolic diastolic และลดความดันเลือดแดงเฉลี่ย ค่าอัตราการเต้นของหัวใจและค่าทางเคมีคลินิกที่สาคัญคือ LDH และไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ทำให้สามารถสรุปได้ว่าการให้สาร สกัดจิตรารมย์ที่ขนาด 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตสูงใน สัตว์ทดลองและยังมีแนวโน้มดีกว่ายาแผนปัจจุบันที่สามารถลด triglyceride และค่า LDL ซึ่งยาแผนปัจจุบัน ไม่สามารถลดได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนายา หรือแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงซึ่ง มีอุบัติการณ์การเกิดโรคสูงมากในประเทศไทย

    ยาหอมจิตรารมย์ ด้านหนึ่งเป็นยาหอมแคปซูล แต่การวิจัยในด้านบนพบว่า ช่วยลดความดันโลหิต  และของที่ผลิตจากร้าน Thaiherbweb เป็นตำรับสูงกว่ามาตรฐานในตลาด  สิ่งที่ทำให้ได้ผลดีที่สุดคือผลิตจากแพทย์แผนไทยที่ชำนาญและใช้วัตถุดิบทีดีที่สุด อาทิ เฉพาะเครื่องปรุงหอม   สำหรับยาหอมลมกองละเอียด    หายากและราคาสูงมากเช่นพิมเสนในปล้องไม้ไผ่ จากมาเลเซียและอินโดนีเซีย   หญ้าฝรั่นจากอิหร่านและสเปนชะมดเชียงจากประเทศจีน    ชะมดเช็ดจากไทยซึ่งราคาปัจจุบันถึงกิโลกรัมละ 200,000 กว่าบาท ให้สรรพคุณดีที่สุด ลองถามดูว่าจะมีร้านไหนกล้าใช้ของคุณภาพกิโลกรัมละ 200,000 บาทมาทำตำรับยานี้

 จิตรารมย์  ลดความดัน

 จิตรารมย์  ลดความดัน 

 ส่วนประกอบสำคัญ   

    ตรีผลา , บุนนาค , กฤษณา , สารภี  ตำรับยาหอมสมุนไพรรักษาโรคประสาท

 

 ส่วนประกอบ

  1. ลูกสมอไทย หนัก 2 สลึง        2. ลูกสมอพิเภก หนัก 2 สลึง

  3. ลูกมะขามป้อม หนัก 2 สลึง      4. ดอกบุนนาค หนัก 2 สลึง

  5. โกฐพุงปลา หนัก 2 สลึง         6. ชะลุด หนัก 3 สลึง

  7. ดอกพิกุล หนัก 3 สลึง           8. เปราะหอม หนัก 6 สลึง

  9. ชะเอมไทย หนัก 6 สลึง        10. ชะเอมเทศ หนัก 6 สลึง

  11. พิมเสนเกล็ด หนัก 7 บาท    12. ดอกสารภี หนัก 1 บาท

  13. กระลำพัก หนัก 1 บาท       14. ขอนดอก หนัก 1 บาท

  15. อบเชย หนัก 1 บาท           16. ดอกสารภี หนัก 1 บาท

  17. โกฐสอ หนัก 1 บาท           18. โกฐหัวบัว หนัก 1 บาท

  19. ชะมดเช็ด (หรือชะมดเชียง) หนัก 1 บาท  20. การบรูผง หนัก 1 บาท

  21. กระแจะ หนัก 1 บาท   22. ลูกสะเดาอ่อน หนัก 4 บาท

  23. ผิวเปลือกส้ม 8 ประการ หนักสิ่งละ 1 บาท  24. ลูกจันทน์ หนัก 1 เฟื้อง

  25. ดอกจันทน์ หนัก 1 เฟื้อง  26. เทียนทั้ง 5 (ราทั้ง 5 ) หนักสิ่งละ 1 เฟื้อง

  27. จันทน์ขาว หนัก 3 สลึง 1 เฟื้อง  28. จันทน์แดง หนัก 3 สลึง 1 เฟื้อง

  29. ดอกเก๊กฮวย 1ห่อ (หนักประมาณครึ่งกิโลกรัม)  30. ดอกมะลิลาแห้ง (ปลอดสารพิษ) หนักเท่ายาทั้งหลาย

แนะนำให้ทานคู่ กับ สมุนไพร ความดัน สั่งซื้อคลิกที่นี่ หรือหากต้องการทานคู่ แนะนำ

        บัวบก  บำรุงสมอง คลิกที่นี่

        กระเทียม  ลดไขมันในเส้นเลือด คลิกที่นี่

        หม่อน  ลด ไขมัน DHL LDL คลิกที่นี่

        ชุดทดลองสำหรับทาน 3 เดือน คลิกที่นี่  

        ชุดสำหรับคนเป็นความดันและมีอาการเสี่ยงอื่นๆอีกหลายโรค สำหรับ 5 เดือน  คลิกที่นี่ สั่งซื้อเป็นรายขวด คลิกที่นี่

 

การทานให้ทานคู่กับสมุนไพรลดความดัน

   สมุนไพรที่นิยมใช้ลดความดันได้แก่ บัวบก บัวบกช่วยทำให้หลอดเลือดเล็กๆ ร่างกายไหลเวียนได้ดีขึ้น จึงช่วยขับปัสสาวะ ช่วยลดความดัน รวมไปถึงช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น  สมุนไพรอื่นๆที่เรารู้จักกันดีสามารถความดัน ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงควรรับประทาน สมุนไพรเหล่านี้เป็นอาหารสุขภาพ แต่ยังไม่แนะนำให้เลิกยาแผนปัจจุบัน เพราะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีหลายระดับ และอาจมีโรคอื่นๆ ร่วมด้วย ดังนั้นจึงควรพบแพทย์ประจำตัว ซึ่งเมื่อท่านปฏิบัติตัวได้ดี สามารถความคุมความดันได้ แพทย์จะใช้ยาขนาดที่น้อยที่สุด

 วิธีการทาน ก่อนอาหารเช้าและเย็น ครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหาร 20-30 นาที

 จิตรารมย์ ลดความดัน


จิตรารมย์ ลดควาทดัน

สั่งได้ที่นี่